Svet-Stranek.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHVALETICE

aktuality:Dočasné stránky

aktuality

<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |   další > | na konec >>
24.05.2016 Koncert 6. a 7. třídy

Koncert 6. a 7. třídy
Dne 23. května 2016 žáci 6. a 7. ročníku vystoupili se svým programem v ZŠ Týnec nad Labem. Dětem z prvního stupně zahráli nejen písničky z pohádek a dětských filmů, ale také písně populární. Všem posluchačům se koncert velmi líbil a nebylo tedy možné odmítnout pozvání k dalšímu vystoupení, tentokrát pro žáky druhého stupně.

20.05.2016 Koncert 6. a 7. třídy

Koncert 6. a 7. třídy
Dne 19. května 2016 žáci 6. a 7. ročníku navštívili Domov u fontány v Přelouči, kde za doprovodu pana učitele J. Hartla přednesli pásmo písní, které se během 2. pololetí naučili. Pro šestou třídu to byl premiérový a zcela jistě ne poslední koncert.
Všem přítomným seniorům a zaměstnancům domova se koncert velmi líbil a žáky odměnili zaslouženým potleskem. Děkujeme účastníkům za reprezentaci naší školy.

19.05.2016 Den Země - 1. stupeň

V rámci oslav Dne Země se žáci I. stupně zúčastnili přednášky o sokolnictví, životě dravců a sov. Měli možnost vidět zblízka káňata, raroha, orla i výra. Zhlédli také ukázky sokolnické práce a dozvěděli se spoustu informací o ochraně živočichů, bezpečnosti letového prostoru a odchovu nejohroženějších druhů. Někteří žáci měli i možnost navléci si sokolnickou rukavici s rarohem velkým. Pro zpestření akce se žáci seznámili i s dalšími pomocníky sokolníka: fretkou a loveckým psem. Poté se jednotlivé třídy vydaly buď na vycházku s plněním zajímavých úkolů, nebo výtvarně zpracovávaly soutěž na téma Zaostřeno na přírodu, pořádanou Hnutím Brontosaurus.

19.05.2016 Den Země - 2. stupeň

6. ročník

6. třída v rámci oslav Dne Země navštívila expozici Příroda východního Polabí ve Východočeském muzeu Pardubice. Tato výstava představuje návštěvníkům hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. Prostřednictvím fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů se žáci seznámili se zdejšími druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Žáci také aktivně ve skupinkách řešili úkoly formou pracovních listů.

7. ročník

Na pardubickou farmu Apolenka zavítala 7. třída, která si zvolila program Ze života koní. Nejdříve se žáci seznámili s teorií a názornou ukázkou péče o koně, pak koně i sami hřebelcovali. Na závěr programu jeden žák koně vedl, druhý se na koni vezl. Všichni odcházeli velmi spokojení.

8. ročník

Žáci osmé třídy vyrazili v pátek do Kojic. Čekalo je dopoledne, v němž měli prokázat znalosti a dovednosti spojené s pobytem v přírodě. Součástí programu byl i test znalostí souvisejících se situacemi, v nichž je třeba přežít za extrémních podmínek. Tohle byl trochu „oříšek“, ale ukázalo se, že by si i ve svém věku zřejmě tito mladí lidé dokázali alespoň do určité míry poradit. Další část testu byla zaměřena na první pomoc, přičemž měli k

<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |   další > | na konec >>