Svet-Stranek.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHVALETICE

aktuality:Dočasné stránky

aktuality

<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |   další > | na konec >>
23.06.2016 Flétnový koncert v ZŠ Žíželice

Flétnový koncert v ZŠ Žíželice
První letní den v brzkých ranních hodinách vyrazili žáci 6. ročníku na návštěvu do základní školy v Žiželicích. Kolem osmé hodiny byli již na místě a v učebně hudební a výtvarné výchovy přednesli žákům prvního a následně i druhého stupně skladby, které nacvičili během tohoto pololetí. Na závěr si společně s žáky 6. ročníku zahráli jednoduchou lidovou píseň.

22.06.2016 Zapojení ZŠ do projektu EU

ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO PROJEKTU EU

Naše základní škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074

Co to je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)?
• Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
• Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je souhlas (písemný souhlas) všech 23 mateřských a základních škol v ORP Přelouč – tedy i souhlas naší ZŠ - se zapojením do projektu, do tvorby MAP
• Zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč je Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. Dohoda o nositeli MAP v ORP Přelouč - MAS Železnohorský region, z. s. - byla schválena Radou města Přelouč (podzim 2015)
• MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id= 9498&menu=9491, inform

13.06.2016 Dopoledne na dopravním hřišti

Dopravní výchova na dopravním hřišti.

Tak jsme se přece dočkali! Po úvodním programu dopravní výchovy na služebně Městské policie ve Chvaleticích ( 29.4.2016 ), kde jsme své znalosti prověřili v dopravním kvízu, jsme mohli vyrazit na dopravní hřiště. 27.5.2016 jsme se zúčastnili slavnostního otevření opraveného dopravního hřiště na území SOU zemědělského spolu se zástupci kraje, MÚ Chvaletice, policie, SOU a Pardubického deníku. Po krátkém úvodu jsme mohli nasednout na kola a praktickými jízdami předvést své znalosti o chování na vozovce. Provoz řídili strážníci MPCH – Bc. Aneta Hámorská a Pavel Řehoř. Na závěr nás čekala ještě jízda zručnosti. Za úspěšné splnění všech úkolů jsme získali Průkaz mladého cyklisty. Moc za něj děkujeme. Na dopravním hřišti se nám moc líbilo.

Žáci 4. třídy

13.06.2016 Poděkování p. Hartlovi a malá vzpomínka

Poděkování p. Hartlovi a malá vzpomínka
Dobrý den.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům 6. a 7. ročníku ZŠ Chvaletice za krásný koncert pod vedením pana učitele J. Hartla., který se konal v evangelickém kostele v Hornické čtvrti. Koncert byl velice dobře připravený a nebylo člověka, který by nebyl spokojen a nadšen. Velký dík patří panu učiteli, který se dětem věnuje maximálně.

V roce 1957 na zdejší škole založil učitel Václav Pilný dětskou kapelu, která působila několik let a někteří členové se věnují hudbě dodnes.Posílám dobovou fotografii. Jen učitel, který dokáže něco naučit je opravdový učitel.

Přejeme všem dětem i panu učiteli, ať se jim daří a těšíme s na další koncerty a dětem přejeme krásné prázdniny.

S pozdravem p. Horáková, p. Strouhalová a manželé Malých z Chvaletic

<< na začátek | < předchozí   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |   další > | na konec >>